Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang De Schurkies is een kleinschalige flexibele opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar met als doelstelling te voorzien in de behoefte van de ouders aan goede en betrouwbare opvang.

Kinderopvang De Boefies betekent:

  • Samen met ouders/verzorgers kijken naar de wensen en behoeften van hun kind;
  • Samen de ontwikkeling van hun kind volgen en deze optimaal stimuleren;
  • Een veilige, huiselijke en open sfeer bieden die kinderen uitnodigt om zichzelf te zijn en zichzelf te kunnen uiten;
  • Kinderen in verschillende leeftijden bij elkaar die leren respecteren, rekening houden met elkaar, zorgen voor elkaar en leren samen spelen.

Klik hier voor het informatie boekje van buitenschoolse opvang De Schurkies